පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – පළමු කොටස)

  • by Editor
  • 7 months ago
  • 7

 

ඉස්සරලම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කෘෂිකර්මාන්තය හෙවත් ගොවිතැන කියන්නේ සොබාදහමේ තවත් එක් සිදුවීමක් පමණයි කියල. ඒ සඳහා සොබාදහමේ තියන අව්ව වැස්ස සුළං වැනි සංසිද්ධීන් වල රීතිය රිද්මය රටාව අපි හදුනාගන්න ඕනේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ අර්බුදයට විසදුම් සොයන්න අපිට මුළු මන්දාකිනිය ගැනම අවබෝදයක් ගන්න සිදු වෙනවා 

Read next: තාවකාලිකව රෝහලට ඇතුලත් කර නොගත් ඩෙංගු රෝගීන් සඳහා උපදෙස්