පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – දෙවන කොටස)

  • by Editor
  • 6 months ago
  • 0

 

එඩේරා විදියට දඩාවතේ යමින් වෘත්තාකාර ගමනක යෙදුන මිනිසා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න වගා කරන්න පටන් ගැනීම තමයි මේ පරිසර විනාශයේ ආරම්භය. මේක මේ නොදන්නා දෙමලෙකට ගිහින් වරිගේ නහගත්ත වගේ වැඩක් තමයි කරගත්තේ කෘෂිකර්මය නිසා.


ඝර්ම කලාපයේ ගස්වල මුල් දුවන්නේ පොලව මතුපිට. එංගලන්තේ ගස්වල මුල් දුවන්නේ පොලවේ ගැඹුරට. එක තමයි ඒ ගස්වල ජානමය හැඩගැස්ම. හැබැයි දැන් අපේ කට්ටිය මේ වලවල් කප කපා වවන්නේ ඒක දැනගෙනද? ලෝකේ වැඩියෙන්ම ගස් වවන්නේ වවුල්ලු කුරුල්ලෝ වගේ සත්තු. හැබැයි උන් ගස් හිටවන්න වලවල් හාරනවද?

දැන් බලන්න මේ රසායනික පොහොර භාවිතය නිසා දිනපතා කි දෙනෙක් වකුගඩු රෝගීන් වෙනවද පිළිකා රෝගීන් වෙනවද කියල. දින නියමයක් නැති මරණ ලැයිස්තුවකට මුළු වරිගයම දක්කාගෙන යන කෘෂිකර්මයක් තමයි අපි මේ කරන්නේ.

අපි වහාම මේ විනාශය කරා යන ගමන අඩාල කරගන්න ඕන. U-turn එකක් ගහන්න බැහැ, වේගය වැඩියි. හැබැයි සිංහවලෝකනයෙන් බෙල්ල විතරක් ආපහු හරවල බලන්න පුළුවන්. අඩියක් පස්සට තියල කල්පනා කරන එක ලජ්ජාවට කාරණයක් නෙමෙයි.

තිරසාර හෙට දිනට ලෝකය ගෙන යන නවමානය සොයන සංවාදාත්මක ප්‍රවේශයක් ලෙසින් JLanka Technologies සමාජගත කරන නවමානයක කතිකාවට එක්වෙමින් පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම සමග කෘෂිකර්මයේ නව මානය සොයන්නට ඔබත් එක්වන්න…

Read next: පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – තෙවන කොටස)