JLanka නව මානයක කතිකාව – 16 වන කොටස – ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්

  • by Editor
  • 3 months ago
  • 0

 

Read next: JLanka නව මානයක කතිකාව - 17 වන කොටස - ආචාර්ය රවිහංස චන්ද්‍රතිලක