ලෝකයට මේ ආකාරයට ඉදිරියට යා හැකිද..?

JLanka නවමානයක කතිකාවට එක්වෙමින් අශෝක අබේගුණවර්ධනයන් සදහන් කලේ ලෝකයට මේ ආකාරයටම ඉදිරියට යා නොහැකි බවයි. වසර දහස් ගණනක් පුරා පොලව යට තැන්පත්ව තිබූ පොසිල ඉන්ධන භාවිතා කරමින් පසුගිය වසර 200 පුරා නූතන මිනිසා පෙන්වූ විජජාවන් දැන් අවසන් අදියරට එළඹ ඇති බව ඔහුගේ අදහසයි.  (more…)

5 months ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – සිව්වන කොටස)

සැලසුේ කවල් සූර්යාවේ දෘශ්ය. වර්ණාවලියට අනුව දවස් වෙදාවගන. නමුත් අද ඒ දැනුමට වමොකද වවලා තිවයන්වන් …. (more…)

6 months ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – තෙවන කොටස)

අපි ආඩම්බර වවනවා අවේ රට වපරදිග ධානාාගාරය කියල. වැඩිම අස්වැන්න තිවයන සහල් නැලිය කියල. ඒත් ඉතිහාසවේ වකොවහවත් සඳහන් වවන්වන් නැහැ දුටුගැමුණු පරාක්රේමබාු වවේ මහා රජවරු වම් මහා අස්වැන්න ලබාගන්න රසායනික වපොවහොර කළදක්වත් වම් රටට වගනාවා කියල…….. (more…)

6 months ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – දෙවන කොටස)

එඩේරා විදියට දඩාවතේ යමින් වෘත්තාකාර ගමනක යෙදුන මිනිසා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න වගා කරන්න පටන් ගැනීම තමයි මේ පරිසර විනාශයේ ආරම්භය. මේක මේ නොදන්නා දෙමලෙකට ගිහින් වරිගේ නහගත්ත වගේ වැඩක් තමයි කරගත්තේ කෘෂිකර්මය නිසා.
(more…)

6 months ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – පළමු කොටස)

ඉස්සරලම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කෘෂිකර්මාන්තය හෙවත් ගොවිතැන කියන්නේ සොබාදහමේ තවත් එක් සිදුවීමක් පමණයි කියල. ඒ සඳහා සොබාදහමේ තියන අව්ව වැස්ස සුළං වැනි සංසිද්ධීන් වල රීතිය රිද්මය රටාව අපි හදුනාගන්න ඕනේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ අර්බුදයට විසදුම් සොයන්න අපිට මුළු මන්දාකිනිය ගැනම අවබෝදයක් ගන්න සිදු වෙනවා  (more…)

7 months ago | by Editor

තිරසර හෙට දිනට ලෝකය ගෙනයන නව මානය සොයන සංවාදාත්මක ප්‍රවේශය…..

වසර දහස්ගණනක් පුරා පොළෝතලයේ ගැඹුරෙහි තිබූ පොසිල ඉන්ධන වසර 200ක් පමණ කෙටි කාලයකදී අසීමාන්තික වේගයකින් පරිභෝජනය කල මිනිසා මේ දක්වා පෙන්වන ලද සියළු විජ්ජාවන්ගේ අවසානය කරා දැන් එළඹී තිබේ. (more…)

8 months ago | by Editor

නව මානයක කතිකාව

සොබාදහමේ සියලු න්‍යායන්ට අනුගත වෙමින් තිරසාර භාවිතයකින් දඩයක්කාරයාගේ සහ රැස්කරන්නාගේ භූමිකාවෙන් වසර දහස් ගණනක් ස්වභාවික සත්වයෙකු ලෙස ජීවත්වූ මිනිසා පවුල වර්ගය හා ජාතිකත්වය පදනම් කරගත් දේශපාලනික සත්වයෙකු බවට පත්වූ දා සිට පරිසරයට සිදු කල හානිය සුළුපටු නැත.
(more…)

9 months ago | by Editor