ලෝකයට මේ ආකාරයට ඉදිරියට යා හැකිද..?

  • by Editor
  • 6 months ago
  • 0

 

JLanka නවමානයක කතිකාවට එක්වෙමින් අශෝක අබේගුණවර්ධනයන් සදහන් කලේ ලෝකයට මේ ආකාරයටම ඉදිරියට යා නොහැකි බවයි. වසර දහස් ගණනක් පුරා පොලව යට තැන්පත්ව තිබූ පොසිල ඉන්ධන භාවිතා කරමින් පසුගිය වසර 200 පුරා නූතන මිනිසා පෙන්වූ විජජාවන් දැන් අවසන් අදියරට එළඹ ඇති බව ඔහුගේ අදහසයි. 

2015 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මූලිකත්වයෙන් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක හදුනාගැනීම තුලින්ම ලෝකය මේ කාර්මීකරණය කරා යන ගමන අසාර්ථක වූ දෙයක් බව වඩා තහවුරු කරයි.

දැන් හදුනාගන්නා ප‍්‍රාථමික ගැටඵව වන්නේ මිනිසා සහ පරිසරය අතර ඇති විය යුතු සම්බන්ධය කෙසේද යන්නයි. මේ පිළිබ`දව ඔබේ අදහස කුමක්ද?

Read next: JLanka නව මානයක කතිකාව - 11 වන කොටස- ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන